Radiografies digitals

mayo 15, 2010 by  
Arxivat enInstal·lacions

Els rajos X són una forma de radiació electromagnètica, com la llum visible. No obstant això, la seva energia és més gran i poden penetrar el cos per crear una imatge en una pel·lícula. Les estructures que són denses, com les obturacions de plata o les restauracions metàl·liques, bloquegen la majoria dels fotons i apareixen de color blanc en la pel·lícula revelada. Les estructures que contenen aire surten de color negre en la pel·lícula, mentre que les dents, els teixits i els líquids, es veuen com ombres de color gris.

Al Centre Bucodental del doctor Carles Arfelis fem radiografies utilitzant tecnologia digital, és a dir, passant la imatge a través d’un ordinador. Així, la quantitat de radiació que es transmet durant el procediment és menor que amb els mètodes tradicionals. Per tant, és molt millor per a la salut del pacient.

centre-buco-dental-ortopantomografia

Hi ha quatre tipus de radiografies, que es fan al consultori::

Interproximal
El pacient mossega una tira petita de paper i mostra les porcions de la corona de les dents superiors i inferiors juntes.

Periapical
Mostra una o dues dents completes, des de la corona fins a l’arrel.

Palatal (o «oclusiva»)
Captura totes les dents superiors i inferiors en una sola presa mentre la pel·lícula roman en la superfície de mossegada de les dents.

Panoràmica
Requereix un aparell especial que es posa al voltant del cap. Captura els maxil·lars i les dents completes en una sola presa. S’utilitza per trobar un tractament per a implants dentals, verificar si hi ha queixals del seny impactats i detectar problemes mandibulars. Una radiografia panoràmica no adequada per a detectar càries, tret que estiguin molt profundes i avançades.

  • Advertisement